MENBA-İ NAĞMET (FOUNTAIN OF MELODIES)

Kudûmün rahmeti zevk-u safâdır yâ Resûlallah

Bi hamdillah safa buldu gönüller.PNG