MENBA-İ NAĞMET (FOUNTAIN OF MELODIES)

Kudûmün rahmeti zevk-u safâdır yâ Resûlallah

Bambaşka ufuklar açıyor ruhlara Kur'an.PNG