MENBA-İ NAĞMET (FOUNTAIN OF MELODIES)

Kudûmün rahmeti zevk-u safâdır yâ Resûlallah

Ayların sultanı hoş geldin mübârek Ramazan.PNG