MENBA-İ NAĞMET (FOUNTAIN OF MELODIES)

Kudûmün rahmeti zevk-u safâdır yâ Resûlallah

Ayıpları örten sen.PNG